POLITYKA PRYWATNOŚCI

I Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane
  osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za
  pośrednictwem serwisu internetowego www.olaradwan.com (dalej: Serwis).
 2. Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w
  nim oferowanych.
 3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie
  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz
  ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

II Administrator danych

Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis jest Aleksandra Radwan, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Aleksandra Radwan, z siedzibą w: os. Sikorskiego 6/2, 32-650 Kęty, NIP 5492466792, REGON 521721087, adres poczty elektronicznej: ola.radwan.studio@gmail.com. (dalej: Administrator).


III Cel zbierania danych osobowych

Dane osobowe wykorzystywane są w celu:
– rejestracji konta i weryfikacji tożsamości Użytkownika,
– umożliwienia logowania do Serwisu,
– realizacji umowy dotyczącej usług i e-usług,
– komunikacji z Użytkownikiem (livechat, formularz kontaktowy itp.)
– działań analitycznych i statystycznych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy albo skorzystania
z innych funkcjonalności Serwisu.


IV Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, data
urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, NIP.


V Okres przetwarzania danych osobowych


Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres:


VI Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym z
Administratorem np. firmom obsługującym e-płatności, firmom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe, kancelariom prawnym. Dane osobowe Użytkowników nie będą/będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), chyba, że adresem dostawy jest inny kraj.


VII Prawa Użytkowników

 1. Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich
  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia
  sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu
  na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej
  cofnięciem).
 2. Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym
  z wymienionych praw należy przesłać na adres ola.radwan.studio@gmail.com.
 3. Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w
  ciągu miesiąca od jego otrzymania.
 4. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).


VIII Pliki cookies

 1. Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów
  zewnętrznych.
 2. Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy
  celom statystycznym.
 3. Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w
  ustawieniach przeglądarki.


IX Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

 1. Dane Użytkowników nie mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że
  na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.
 2. Dane Użytkowników mogą być profilowane celem dostosowania treści i
  personalizacji oferty po wyrażeniu przez nich zgody.


X Postanowienia końcowe

 1. Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym
  prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.
 2. Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego
  w Serwisie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują
  przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.
0
  0
  Twój koszyk